" วิสัยทัศน์ "
กรมชลประทานเป็นองค์กรอัจฉริยะ
ที่มุ่งสร้างความมั่นคงด้านน้ำ
(Water Security)
เพื่อเพิ่มคุณค่าการบริการ ภายในปี 2579
ค่านิยม : WATER for all Work Smart : เก่งงาน เก่งคิด Accountability : รับผิดชอบงาน Teamwork & Networking : ร่วมมือ ร่วมประสาน Expertise : เชี่ยวชาญงานที่ทำ Responsiveness : นำประโยชน์สู่ประชาชน

         ระดับน้ำและปริมาณน้ำประจำวัน >>>


อาคารชลประทาน
ระดับน้ำ
ปริมาณน้ำผ่านเฉลี่ย
(ลบ.ม./วินาที)
เปิด-ปิด ช่องระบาย

เหนือ
(รทก.)

ท้าย
(รทก.)
เปิด
(ช่อง)
สูง
(เมตร)
เป็นเวลา
(ชั่วโมง)
 ฝายแม่แตง
-
-
-
-
-
-
 ปตร.ปากคลองส่งน้ำสายใหญ่
-
-
-
-
-
-
 ปตร.ระบายทราย
-
-
-
-
-
-

 ปริมาณน้ำฝน
-
 มม.
 การระเหย
อยู่ระหว่างการซ่อมแซม
 มม.
 กระแสลม
-
 กม./วัน
 อุณหภูมิสูงสุด
-
 องศาเซลเซียส
 อุณหภูมิต่ำสุด
-
 องศาเซลเซียส

         ภาพถ่ายดาวเทียมแผนที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง >>>


 
 
         ภาพกิจกรรม >>>
     

ประชุมประจำเดือน สิงหาคม 2561
วันที่ 31 สิงหาคม 2561
ณ ห้องประชุมโครงการฯ แม่แตง

ถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราขินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
วันที่ 10 สิงหาคม 2561
ณ ที่ทำการหัวงานโครงการฯ แม่แตง

ประชุมประจำเดือน กรกฎาคม 2561
วันที่ 31 กรกฎาคม 2561
ณ ห้องประชุมโครงการฯ แม่แตง

พิธีในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา
26 กรกฏาคม 2561
ณ ห้องสวัสดิการโครงการฯ แม่แตง

กิจกรรมโครงการจิตอาสา
“เราทำความดี ด้วยหัวใจ”
วันที่ 24 กรกฎาคม 2561
ณ บริเวณหน้าวัดแม่สา

โครงการฯแม่แตง
ร่วมทำบุญถวายเทียนเข้าพรรษา
23 กรกฏาคม 2561
ณ วัดป่าหมู่ใหม่ อำเภอแม่แตง

ประชุมประจำเดือน มิถุนายน 2561
วันที่ 28 มิถุนายน 2561
ณ ห้องประชุมโครงการฯ แม่แตง

ร่วมรณรงค์ปลูกต้นรวงผึ้ง
ต้นไม้ประจำราชกาลที่ 10
25 มิถุนายน 2561
ณ บริเวณโครงการฯ แม่แตง

ต้อนรับ รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
22 มิถุนายน 2561
ณ ห้องประชุมสวัสดิ์การโครงการฯ แม่แตง


         ข่าวประชาสัมพันธ์ >>>


โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง
ขอเชิญปวงชนชาวไทยร่วมเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
โดยใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าตามโครงการ
"ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ปวงประชาถวายพ่อของแผ่นดิน"


 


วันพฤหัสบดี ที่ 14 พฤศจิกายน 2562นายศักดิ์ชัย ด่านบุญเรือน
ผคบ.แม่แตง


         หน้าแรก
         ข้อมูลทั่วไป
     ประวัติความเป็นมา
     พื้นที่รับผิดชอบ
     บุคลากร
     โครงสร้างองค์กร
 
     หน่วยงานภายใน
           ฝ่ายจัดสรรน้ำ คบ.แม่แตง
           ฝ่ายวิศวกรรม คบ.แม่แตง
         คำสั่ง/ประกาศ
     ประกาศรอบเวรการส่งน้ำ
         เอกสารดาวน์โหลด
     แบบฟอร์มต่างๆ
     งานขอใช้/ขอเช่า ที่ราชพัสดุ
     พยากรณ์อากาศประจำวัน
         หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
     กรมชลประทาน
     สำนักงานชลประทานที่ 1
     สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วม
     กองแผนงาน
         ติดต่อสอบถาม
         ผู้ดูแลระบบ
 
 

 

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง สำนักงานชลประทานที่ 1
เลขที่ 199 ม.2 ต.แม่แตง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-471396 , 053-470821 โทรสาร 053-470820