" วิสัยทัศน์ "
กรมชลประทานเป็นองค์กรอัจฉริยะ
ที่มุ่งสร้างความมั่นคงด้านน้ำ
(Water Security)
เพื่อเพิ่มคุณค่าการบริการ ภายในปี 2579
ค่านิยม : WATER for all Work Smart : เก่งงาน เก่งคิด Accountability : รับผิดชอบงาน Teamwork & Networking : ร่วมมือ ร่วมประสาน Expertise : เชี่ยวชาญงานที่ทำ Responsiveness : นำประโยชน์สู่ประชาชน

         ระดับน้ำและปริมาณน้ำประจำวัน >>>


อาคารชลประทาน
ระดับน้ำ
ปริมาณน้ำผ่านเฉลี่ย
(ลบ.ม./วินาที)
เปิด-ปิด ช่องระบาย

เหนือ
(รทก.)

ท้าย
(รทก.)
เปิด
(ช่อง)
สูง
(เมตร)
เป็นเวลา
(ชั่วโมง)
 ฝายแม่แตง
345.750
-
-
-
-
-
 ปตร.ปากคลองส่งน้ำสายใหญ่
345.750
345.200
1.576
2
0.20
-
 ปตร.ระบายทราย
345.750
343.300
4.991
1
0.30
-

 ปริมาณน้ำฝน
0.00
 มม.
 การระเหย
อยู่ระหว่างการซ่อมแซม
 มม.
 กระแสลม
23.88
 กม./วัน
 อุณหภูมิสูงสุด
36.00
 องศาเซลเซียส
 อุณหภูมิต่ำสุด
22.00
 องศาเซลเซียส

         ภาพถ่ายดาวเทียมแผนที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง >>>


 
 
         ภาพกิจกรรม >>>
     

ประเพณีรดน้ำดำหัว ผส.
สำนักงานชลประทานที่ 1
วันที่ 19 เมษายน 2561
ณ สำนักงานชลประทานที่ 1

ประชุมประจำเดือน
มีนาคม ปี 2561
วันที่ 22 มีนาคม 2561
ณ ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3

การประชุมวางแผนการจัดสรรน้ำสำหรับ
การเพาะปลูกพืชฤดูแล้งปี 61 ครั้งที่ 3
วันที่ 22 มีนาคม 2561
ณ ห้องประชุมไกรสรราชสีห์
เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

ประชุมประจำเดือน
กุมภาพันธ์ ปี 2561
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
ณ ห้องประชุมโครงการฯ แม่แตง

ประชุมประจำเดือน
มกราคม ปี 2561
วันที่ 29 มกราคม 2561
ณ ห้องประชุมโครงการฯ แม่แตง

ประชุมหัวหน้าโซน1-15
วันที่ 9 มกราคม 2561
ณ ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3

การประชุมวางแผนการจัดสรรน้ำสำหรับ
การเพาะปลูกพืชฤดูแล้งปี 2560/61
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560
ณ ห้องประชุมไกรสรราชสีห์
เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง ประชุุมประจำเดือนพฤศจิกายน 2560
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560
ณ ห้องประชุมโครงการฯ แม่แตง


         ข่าวประชาสัมพันธ์ >>>


โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง
ขอเชิญปวงชนชาวไทยร่วมเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
โดยใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าตามโครงการ
"ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ปวงประชาถวายพ่อของแผ่นดิน"


 


วันเสาร์ ที่ 18 สิงหาคม 2561นายศักดิ์ชัย ด่านบุญเรือน
ผคบ.แม่แตง


         หน้าแรก
         ข้อมูลทั่วไป
     ประวัติความเป็นมา
     พื้นที่รับผิดชอบ
     บุคลากร
     โครงสร้างองค์กร
 
     หน่วยงานภายใน
           ฝ่ายจัดสรรน้ำ คบ.แม่แตง
           ฝ่ายวิศวกรรม คบ.แม่แตง
         คำสั่ง/ประกาศ
     ประกาศรอบเวรการส่งน้ำ
         เอกสารดาวน์โหลด
     แบบฟอร์มต่างๆ
     งานขอใช้/ขอเช่า ที่ราชพัสดุ
     พยากรณ์อากาศประจำวัน
         หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
     กรมชลประทาน
     สำนักงานชลประทานที่ 1
     สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วม
     กองแผนงาน
         ติดต่อสอบถาม
         ผู้ดูแลระบบ
 
 

 

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง สำนักงานชลประทานที่ 1
เลขที่ 199 ม.2 ต.แม่แตง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-471396 , 053-470821 โทรสาร 053-470820